Miejskie Przedszkole Nr 2
im. Juliana Tuwima
w Aleksandrowie Łódzkim
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 
Aktualności

     

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-23 14:34:04


Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka  i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dziecka pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownicy placówki traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Pracownicy placówki realizując te cele, działają zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi placówki. Zasady zawarte w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem mają służyć dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-28 20:16:43