Miejskie Przedszkole Nr 2
im. Juliana Tuwima
w Aleksandrowie Łódzkim
Strona głowna  /  Aktualności  /  Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,,Magiczna moc bajek"
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,,Magiczna moc bajek"
data dodania: 2019-09-26 19:45:27

Regulamin

Międzynarodowego Projektu Czytelniczego

„Magiczna moc bajek”

czyli

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020  oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

I. Krótki opis Projektu

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami…”, - zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze kryła się fascynujące opowieści. Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać  i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki  i zabawy.

Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są  w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy ”, - tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.

Inspiracją do napisania Projektu stały się książki Ireny Koźmińkiej i Elżbiety Olszewskiej pt. „Z dzieckiem w świat wartości” oraz „Wychowanie przez czytanie”.

II. Organizator Projektu

Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego:

Anna Zielińska - Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle

Ludmiła Fabiszewska - Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

III Założenia Projektu

1. Cele ogólne

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

2. Cele szczegółowe

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

-  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

-  Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

- Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

- Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

- Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

- Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

3. Termin realizacji

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 - maj 2020.

4. Zasady uczestnictwa

- W projekcie mogą wziąć udział Przedszkola, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej z całej Polski oraz zagranicznych placówek polonijnych.

- Zadania mają formę propozycji, do wyboru. Można więc dostosować je do możliwości  i potrzeb grupy oraz realizować własne pomysły, zachowując przy tym myśl przewodnią poszczególnych modułów.

- Zadania projektowe można wykonać w grupie przedszkolnej, w kilku grupach, z całą placówką.

- Projekt jest programem elastycznym, otwartym, przeznaczonym dla nauczycieli, którzy są kreatywni, twórczy, potrafią dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb  i możliwości dziecka, nie boją się wprowadzać do zajęć własne pomysły. Nauczyciele powinni zachęcić dziecko do aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, swoich możliwości, do doświadczania i przeżywania, do utożsamiania się z innymi i z ich problemami. Tak zdobyta wiedza i umiejętności są najtrwalsze i najwartościowsze.

- Zrealizowane zadania będą opublikowane przez uczestników na grupie projektowej w dowolnej formie: opis, zdjęcia, prezentacja, wiersz, opowiadanie – celem potraktowania grupy projektowej, jako źródła pomysłów, inspiracji i wymiany doświadczeń.

- Nauczyciele, którzy zdecydują się na uczestnictwo w Projekcie są zobligowani do uzyskania zgody rodziców na udział dzieci w projekcie                 i wykorzystanie wizerunku

- Aby uzyskać Certyfikat uczestnictwa należy:

- wykonać przynajmniej 2 zadania z każdego modułu

- 4 zadania z „Innych działań Projektowych” ( zadania można zrealizować w czasie trwania Projektu)

- Certyfikaty będą do pobrania ze strony Bliżej Przedszkola po wcześniejszym wypełnieniu formularza.

- Formularz należy wypełnić i wysłać do dnia 15 czerwca 2020 r. (link do formularza zostanie podany w maju 2020 r.)

- Placówki, które zrealizują wszystkie zadania, zostaną specjalnie nagrodzone w drodze konkursowej weryfikacji!

- Szczegóły techniczne, dotyczące bieżącej realizacji Projektu, będą na bieżąco zamieszczane na stronie Projektu.

- Udział w Projekcie jest bezpłatny.

5. Sposoby realizacji Projektu

Projekt będzie w całości realizowany i koordynowany za pomoc mediów społecznościowych.

Na Facebook’u utworzona została grupa „Magiczna moc bajek” – Międzynarodowy Projekt Czytelniczy”

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/488002891977381/

Dołączenie do grupy jest jednoznaczne z chęcią wzięcia udziału w Projekcie. Osoby, które z jakichkolwiek powodów zdecydują, że nie mogą wziąć udziału w Projekcie, prosimy  o opuszczenie grupy.

Na grupie projektowej będą również pojawiały się wszelkie informacje dotyczące przebiegu realizacji Projektu. Członkowie tej grupy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, informacjami, własnymi przemyśleniami, relacjami z przebiegu Projektu, zdjęciami.

6. Harmonogram Wdrażania Projektu

Moduł I

„Szanuję drugiego człowieka”  PAŹDZIERNIK 2019

Proponowana literatura:

- „Kopciuszek”, J.W Grimm

- „Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych” (książki „Bajkoterapia" pod redakcją K. Szeligi (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010))

- „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci”, G. Kasdepke, Literatura, Łódź 2010

Przykładowe działania:

1.„Pomocnicy Kopciuszka”- zorganizowanie quizu wewątrzprzedszkolnego.

2. „Międzypokoleniowe działania” - zabawy kulinarne z seniorami.

3.„Ja potrzebuję ciebie –Ty potrzebujesz mnie –każdy jest ważny –mały, duży i starszy”- Koncert dla seniorów w wykonaniu przedszkolaków z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

4. „W każdym wieku w duszy gra…”-Warsztaty artystyczno - muzyczne z seniorami.

5. „Pracuś” - zaprojektowanie grupowej odznaki (celem nagradzania na koniec dnia najbardziej pomocnego przedszkolaka).

6. „Kopciuszek zaprasza na bal” – zorganizowanie muzycznej zabawy dzieci z rodzicami (konkursy, tańce, zabawy muzyczne).

7. „Zaczarowana dynia” – zorganizowanie wystawy prac na najciekawszą karocę z dyni.

8. „Kryształowy pantofelek” - konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami (dowolna technika).

9. „W naszej sali w czterech kątach każdy sam po sobie sprząta” – zorganizowania Dnia Czyścioszka (generalne sprzątanie Sali przedszkolnej przez przedszkolaków).

Moduł II

„Kto to jest Przyjaciel?” LISTOPAD 2019

Proponowana literatura:

-  „Kubuś Puchatek”, A.A. Milne

-  „Królowa Śniegu”, H.Ch.Andersen

-  „Przyjaciele”, G. Kasdepke

-  „Dzień czekolady”, A. Onichimowska

-  „Franklin mówi „Kocham cię”, Brenda Clark-Franklin

Przykładowe działania:

1. „Kto to jest przyjaciel?”- rozmowa na temat utworu literackiego: bohaterowie, ich zachowanie, stosunek emocjonalny dziecka do postaci utworu, wyodrębnienie zdarzeń oraz określenie miejsca; nastrój w utworze: radość, smutek, elementy humorystyczne, morał, wnioski, wyjaśnienie znaczenia słowa PRZYJACIEL.

2. „W poszukiwaniu Przyjaciela”- zaprojektowanie gry planszowej „W poszukiwaniu Kaja”.

3. „Z Przyjacielem na koniec świata” – zorganizowanie podchodów na placu przedszkolnym, w parku miejskim, w okolicy przedszkola („czytanie map” i wykonywanie po drodze różnych zadań” – można zorganizować, jako konkurencje z inną grupą przedszkolną lub z dziećmi z innej placówki).

4. „Kwiat przyjaźni” – wykonanie grupowej pracy plastycznej (każdy płatek oznacza cechy dobrego przyjaciela – np. lojalność, szczerość, życzliwość).

5. „Przepis na przyjaźń” – układanie, tworzenie własnej baśni o prawdziwym przyjacielu, samodzielne wykonanie ilustracji przez dzieci (zadanie może być wykonane razem z rodzicami).

6. „Puchatek szuka Przyjaciela” – zawody sportowe w parach przyjaciół (w papierowych beczkach są ukryte konkretne zadanie do wykonania: przeturlać beczkę (lub piłeczkę), ułożyć pocięty obrazek „słoik miodu” w całość, nakarmić przyjaciela, narysować jeden drugiego z zawiązanymi oczyma, przebiec do mety razem w obręczy itd.).

7. „Chciałem się tylko upewnić, że jesteś” – burza mózgów: „Co oznacza ten cytat ?”. Ocenianie postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech, wyrażanie swoich emocji i przeżyć.

8. „Moja Pani - moim Przyjacielem” – rozwiązywanie zagadek, ułożonych przez nauczyciela, na temat dzieci z grupy, z szczególnym wyodrębnieniem pozytywnych cech każdego przedszkolaka.

Moduł III

„Czy inny znaczy gorszy” GRUDZIEŃ 2019

 

Proponowana literatura:

-  „Brzydkie kaczątko”, H.CH. Andersena

-  „Dziewczynka z zapałkami”, H.CH. Andersena

-  ,,Bajka o słoniku Bartusiu i jego krótszej nóżce”, Jolanta Nartowska

Przykładowe działania:

1. „Czy inny znaczy gorszy?”- zajęcie tematyczne: próba odpowiedzi na pytanie; wyjaśnienie pojęcie tolerancja, akceptacja na podstawie bajki „Brzydkie kaczątko” H.CH. Andersena.

2. „Taniec kaczuszek”(młodsze dzieci), ,,Taniec łabędzi” (starsze dzieci nauka prostego układu tanecznego.

3. „Jezioro Łabędzie” – grupowa praca plastyczna – po obejrzeniu fragmentu baletu, malowanie piórami jeziora na tapecie.

4. „Zaczarowane zapałki” – inscenizacja, drama, przedstawienie świąteczne na motywach baśni z ewentualną zmianą zakończenia - celem uwrażliwienia na ludzką krzywdę i niedolę.

5. „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa muzyczna na podstawie piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci” próba ekspresji wrażeń poprzez ruch, taniec, muzykę dzieci z różnych kontynentów.

6. „Kartka świąteczna dla Przyjaciela z daleka” – wykonanie i wysłanie świątecznych kartek do dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli z zagranicy.

7. „Zimowy sen Kubusia Puchatka” nocowanie w przedszkolu, – czyli, jak zaakceptować, że ktoś jest inny.

Moduł IV

"Jesteśmy Razem, pomagamy sobie Wzajemnie"- Różne rodzaje niepełnosprawności STYCZEŃ 2020

Proponowana literatura:

-  „Leon i jego nie-zwykłe spotkania”, A. Battek

-  „Tuż pod moim nosem”- praca zbiorowa (Fundacja Oswoić Los)

-  „Bajki bez barier”- seria bajek dotyczących niepełnosprawności

Przykładowe działania:

1. „Niespodzianka”- przygotowanie niespodzianki dla chorego kolegi-koleżanki,np. wspólna praca plastyczna/ laurka (np. Marzycielska Poczta, Akcja Wylosuj Anioła).

2. „Magiczne słowa i gesty” – kalambury - czy możliwa jest komunikacja bez użycia mowy?

3. „Niepełnosprawność nie jest zaraźliwa”- warsztaty integracyjne/udział w warsztatach terapii zajęciowej.

4. „Tolerancja zbliża ludzi” – zajęcia otwarte z Rodzicami – rozwiązywanie zagadek, konkursy, wspólne gotowanie.

5. „Rozmawiajmy – pomagajmy” – utworzenie Kodeksu, „Kto, co i jak może pomóc”

(pies przewodnik, podjazd dla niepełnosprawnych, przejście przez ulicę, pomoc w zakupach itd.)

6. „Budujemy ciszę” – zajęcie tematyczne o ludziach słabosłyszących. Nauka piosenki „Budujemy ciszę”.

7. „Inny – znaczy lepszy” – obejrzenie fragmentu filmu edukacyjnego o paraolimpiadzie lub o niezwykłych dokonaniach osób niepełnosprawnych (malowanie stopami).Zaproszenie do placówki paraolimpijczyka.

8. „Książeczka sensoryczna” – stworzenie kilkustronicowej książeczki sensorycznej na podstawie wybranej bajki/opowiadania.

Moduł V

„Czy warto kłamać?”  LUTY 2020

Proponowana literatura:

-  „Pinokio”, C. Collodi

-  „Nowe szaty cesarza”, H.Ch. Andersen

-  „Czy warto kłamać? Czyli o tym, że prawda zawsze wychodzi na jaw”, N. Most

-  „Lena. Ile waży kłamstwo?”, S. Serreli

-  „Ruthie i jej kłamstewka”, L. Rankin

Przykładowe działania:

1.„Jak Pinokio stał się dobrym chłopcem?” – prezentacja multimedialna - poznajemy historię drewnianego pajacyka.

2.„Dlaczego Pinokio ma długi nos?”- zabawa „prawda czy fałsz” - malowanie „przedłużanie” nosków za każdym razem, kiedy nauczyciel przeczyta nieprawdziwą informację, mierzenie krokami długości itd.

3. „Drewniany pajacyk” - warsztaty stolarskie - wykonanie prostej zabawki z drewna.

4. „Nowe szaty cesarza” wskazanie morału płynącego z baśni podczas projektowania  i wykonania z różnych skrawków materiału „prawdziwej szaty cesarza”, zorganizowanie wystawy prac.

5. „Do czego służy „Wariograf?”- spotkanie z policjantem.

6. „Małe kłamstwo to duży problem - czy warto kłamać?" - zajęcia biblioteczne na podstawie znanych polskich przysłów o kłamstwie.

7. „Zakłamany dzień”- dzień w przedszkolu, w którym wszystko jest na opak (błędne (humorystyczne) informację dla rodziców, pomylone zadania do wykonania, na sali nieprawidłowe hasła lub ilustracje, itd. – według pomysłów dzieci i nauczycieli). Podsumowanie, refleksja tematyczna – czy łatwo jest żyć w kłamstwie.

8. „Piosenka o kłamstwie” – ułożenie razem z dziećmi prostej piosenki i melodii.

Moduł VI

„Strach ma wielkie oczy”  MARZEC 2020

Proponowana literatura:

-  „Strach ma wielkie oczy, czyli o tym, że każdy się czasem boi”, N. Moost

-  „Strach ma wielkie oczy”, G. Wolszczak

-  „Franklin boi się ciemności”, P. Bourgeois, B. Clark

Przykładowe działania:

1. „Strach ma TYLKO Wielkie oczy”- teatr cieni.

2. „Nie warto się bać, strach trzeba pokonywać” – podchody z rodzicami, pokonywanie różnych przeszkód terenowych.

3. „Był sobie Strach” – malowanie farbami według inwencji twórczej dzieci przy nagraniu J.S.Bach „Toccata”.

4. „Strachy z komputera” – pogadanka z rodzicami, zwrócenie uwagi na niewłaściwe bajki (przemoc, agresja, duchy, potwory, wulgaryzmy, złe zachowania), oglądane przez dzieci, zaakcentowanie problematyki uzależnień od telewizora, tabletu, komputera, telefonu.

5. „Strach jest potrzebny” – zaprezentowanie różnych scenek z życia, wymagających ostrożności, uwagi i roztropności, zaznaczenie przez nauczyciela różnych sytuacji życiowych, w których występuje uzasadniony lęk czy obawy.

Moduł VII

„Chciwość nie popłaca”  KWECIEŃ 2020

Proponowana literatura:

-  „O rybaku i złotej rybce”, J. i W. Grimm

-  „Fałszywe łzy”, J. Afanasjew

-  „Chciwość osła”, A. Fredro

Przykładowe działania:

1. „Nasze prośby do złotej rybki” – dziecięce marzenia do spełnienia – wystawa rysunków, o czym marzą dzieci z naszej grupy.

2. „Dziecięce marzenia” – nauka piosenki.

3. „Podziel się tym, co masz” – zorganizowanie zbiórki książek/ zabawek dla Domu Dziecka, szpitala, świetlicy.

4. „Chciwość i oszczędność – to dwie różne bajki” – pogadanka tematyczna  z wykorzystaniem ilustracji „Jak można oszczędzać”, kształtowanie szacunku do pieniędzy i pracy zarobkowej, wyjaśnienie i utrwalenie powiedzenia „grosz do grosza”.

5. „Pieniądze szczęścia nie dają”- spotkanie warsztatowe: prezentacja multimedialna „Jak powstają pieniądze”, zaprojektowanie własnych banknotów.

6. „W królestwie złotej rybki” – burza mózgów, co dzieci zmieniłyby na lepsze w otaczającym ich świecie, gdyby były złotą rybką.

Moduł VIII

„Obcy - nieznajomy”  MAJ 2020

Proponowana literatura:

-  „O wilku i siedmiu koźlątkach”, J. i W. Grimm

-  ,, Czerwony Kapturek”, J i W.Grimm

-  „Jaś i Małgosia”, J. i W. Grimm

Przykładowe działania:

1. „Trzeba się zawsze mieć na baczności, słuchać rodziców i nie dać się zwieść pozorom- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z samowolnego otwierania drzwi nieznajomym.

2. „Nie rozmawiaj z nieznajomym, słuchaj dorosłych” – przygotowanie krótkich scenek tematycznych lub inscenizacji celem utrwalenie prawidłowych schematów zachować, podczas spotkania z obcym nieznajomym.

3. „Wspólnie przestrzegamy – dzieciom pomagamy” - przygotowanie dla rodziców tematycznej broszurki (celem utrwalenia zasad także w domu).

4. „Wszędzie są dobrzy i źli ludzie” – drama, pokazanie dzieciom, że osoba pozornie „ładna, uśmiechnięta i pogodna” może być bardzo niebezpieczna.

5. „Historia rodzeństwa, które zgubiło się w lesie” – ułożenie z dziećmi pozytywnego zakończenia historii, powiązanie treści utworu z doświadczeniem i przeżyciami dziecka, utrwalenie zasad postępowania i telefonów alarmowych.

6. „Mapa, gdzie mnie nie ma” – utworzenie z dziećmi „mapy niebezpiecznych miejsc”, gdzie najłatwiej można się zgubić (centrum handlowe, dworzec, plaża, park rozrywki).

Inne działania Projektowe:

* „Kącik Projektowy” - zaaranżowanie w placówce

* „Siła drobnych gestów” – 21 listopada - „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”- wysłanie kartek z pozdrowieniami dla seniorów (np. Dom Spokojnej Starości, Dziennym Dom Pomocy dla Osób Starszych, Uniwersytet Trzeciego Wieku).

* Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - wzięcie udziału w konkursie (szczegóły w styczniu 2020 r.).

*„Zaczarowana zakładka” - wykonanie zakładki do książki z okazji Międzynarodowego Dnia Książki - 2 kwietnia - i wysłanie do Organizatora Projektu do końca marca 2020r.  na adres: Bajkowe Prywatne Przedszkole, ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło z dopiskiem „Zaczarowana zakładka” - celem stworzenia mapy czytelniczej.

* „Poradnik savoir– vivre wobec osób niepełnosprawnych” – wykonanie poradnika z dziećmi lub rodzicami z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 3 grudnia.

* „Dzień Kolorowej Skarpetki”- zainicjowanie w całej placówce akcji Załóż kolorowe skarpetki” i przeprowadzenie zajęć integracyjnych z okazji Światowy Dzień Zespołu Downa - 21 marca.

* „Na niebiesko dla autyzmu- zorganizowanie niebieskiego marszu -zwrócenia uwagi  na problem osób autystycznych, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 kwietnia.

* Rozpoczęcie/nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

* Odwiedziny pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

* „Najpiękniej czyta moja mama i mój tata” - włączenie rodziców do aktywnej i systematycznej współpracy w realizację Projektu.

* „BAJKA TERAPEUTYCZNA” – napisanie wspólnie z dziećmi bajki o charakterze terapeutycznym z uwzględnieniem schematu jej budowy (zakres tematyczny, wybór problemu, trudności, niepowodzenia – w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania grupy lub wg uznania autora- szczegółowe informacje zostaną umieszczone w grupie projektowej).

7. OCZEKIWANE EFEKTY

W/w Projekt w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

-  Wszechstronnemu rozwojowi dziecka w obszarach; społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym,

-  Wzrostowi czytelnictwa;

-  Doskonaleniu umiejętności językowych dzieci;

-  Wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;

-  Nauce twórczego myślenia;

-  Poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;

-  Rozwijaniu pamięci i wyobraźni;

-  Zwiększeniu zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia;

-  Rozwojowi inteligencji emocjonalnej;

-  Podwyższenie samooceny;

- Rozbudzenia zachowań prospołecznych (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwość na krzywdę innych i niesprawiedliwość).

8. EWALUACJA

Ewaluacja Projektu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji Projektu zostanie opublikowany Raport Ewaluacyjny, w którym zostaną ujęte jakościowe i ilościowe efekty działań wszystkich uczestników.Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3